Dialogen

De tekst die de personages in een verhaal uitspreken worden dialogen genoemd.

Het scenario van een toneelstuk of film bestaat uit dialogen en regie-aanwijzingen.