In het lokaal kun je vragen stellen aan An en Bert
over het boek dat ze samen schrijven.

Wat wil jij aan An en Bert vragen over hun nieuwe verhaal?

Bekijk eerst de vragen die eerder zijn gesteld.
Lees ook de antwoorden die An en Bert hebben gegeven.

Waar wil jij graag meer over weten?
Is er iets wat je niet goed begrijpt?
Heb je een vraag over het verhaal of
juist een vraag over het schrijven?

Klik op de olifantsknop en tik je vraag in.
Stel niet meer dan één vraag tegelijk.

Elke week beantwoorden An en Bert één vraag die is gesteld.

Als je hier klikt kom je bij de andere olifantopdrachten.