Columbus

Christoffel Columbus was een ervaren zeeman en ervan overtuigd dat het mogelijk was om Indië te bereiken door naar het westen te varen. De meeste ontwikkelde mensen geloofden toen al dat de aarde rond was, maar de meningen verschilden over de grootte.
Met steun van koning Ferdinand en koningin Isabel van Spanje vertrok Columbus naar het westen met een kleine vloot van drie schepen: de Santa Maria, de Pinta en de Niña.
Op 12 oktober 1492, na een tocht over de oceaan van ruim een maand, bereikte Columbus een eiland en dacht dat hij Indië had bereikt. Daarom noemde hij de mensen Indianen. In werkelijkheid lag het eiland iets uit de kust van Amerika.