Copernicus

Nicolaus Copernicus leefde in Polen. Hij studeerde wiskunde aan de universiteit van Krakau.

Copernicus schreef dat alle planeten in ons zonnestelsel rond de zon draaiden én dat zij hun eigen baan volgden. Bovendien zei hij dat elke planeet, dus óók de aarde, rond zijn eigen as draaide.
Pas na zijn dood, in 1543, verscheen van Copernicus het boek De Revolutionibus Orbium Coelestium (Over de omwentelingen van de hemellichamen).
Hij had dit boek al geschreven in 1530, maar durfde het tijdens zijn leven niet openbaar te maken.Pas in 1598 zei voor het eerst een andere sterrenkundige dat hij het eens was met de theorie van Copernicus. Dit was Galilei.

Galilei (1564-1642)