Gitanos

Het moederland van de zigeuners is India. De grote trek naar Europa vond eind 14e eeuw plaats.

In Spanje was de tolerantie tegenover zigeuners eerst groter dan in de rest van Europa, maar aan het begin van de 16e eeuw veranderde dat.

De inquisitie begon de zigeuners te vervolgen. Vanaf die tijd werd openlijk beweerd en geschreven dat
de gitanos moesten worden
uitgeroeid als zij zich niet
aanpasten.

Waarschijnlijk is gitano, het Spaanse woord voor zigeuner, afgeleid van een Turkse. Lees meer…