Inhoud

De inhoud van een boek bestaat natuurlijk allereerst uit het verhaal zelf [A]. Maar ook een inhoudsopgave [B] ontbreekt meestal niet.
Standaard begint een boek met een titelpagina [C]: de gegevens van het omslag worden hierop herhaalt.
Voor- of achterin een boek vind je ook altijd een colofon [D].

Andere zaken die je tegen kunt komen in een boek zijn een zogenoemde Franse titel [E], een opdracht of dankwoord, een voorwoord en/of een nawoord [E], een register en een verantwoording [G].

Hiernaast zie je een aantal van de genoemde pagina’s uit het boek van An en Bert.
Klik er op voor een vergroting.